Mateřská škola Kostelec nad Orlicí Mánesova - netfirmy.czMateřské školy - netfirmy.cz
GDPR | mateřská škola Mánesova
 

GDPR | mateřská škola Mánesova

 
 
 
Články Rychlý kontakt

+420 604 487 234

Provozní doba: 6:30 – 16:00 hod.

Email: msmanesova@seznam.cz

msmanesovakuchyn@seznam.cz

msmanesova@seznam.cz

msmanesovareditelka@seznam.cz

Sponzoři

Pro vložení loga nás prosím kontaktujte.

 

Na úvod » GDPR

Souhlas s GDPR - Informování veřejnosti

Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČ: 75016125, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje o:

1. Osobní údaje jsou shromažďovány a a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

  1.1 Na základě plnění právních povinností/legislativy.

  1.2 Pro splnění smlouvy mezi Mateřskou školou a subjekty těchto osobních údajů.

  1.3 Na základě svobodně poskytnutého souhlasu. 

  1.4 Na základě oprávněného či veřejného zájmu správce.

2. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent, tel.: 608 525 693, email: poverenec@kostelecno.cz.

  2.1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

    a)  účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,

    b) zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,

    c) dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.

     kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou

  2.2 Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  2.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  2.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.

3. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných Mateřskou školou Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987 může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu Mateřské školy a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.