Mateřská škola Kostelec nad Orlicí Mánesova - netfirmy.czMateřské školy - netfirmy.cz
Kytičková třída | mateřská škola Mánesova
 

Kytičková třída | mateřská škola Mánesova

 
 
 
Články Rychlý kontakt

+420 604 487 234

Provozní doba: 6:30 – 16:00 hod.

Email: msmanesova@seznam.cz

msmanesovakuchyn@seznam.cz

msmanesova@seznam.cz

msmanesovareditelka@seznam.cz

Sponzoři

Pro vložení loga nás prosím kontaktujte.

 

Na úvod » Měsíční plány » Kytičková třída

Červen 2021

Témata a propojení se školním vzdělávacím programem (ŠVP)

Témata na třídě

Propojení s tématy ze ŠVP

MDD

Výlet do ZOO

  TRADICE

CESTOVÁNÍ, ZVÍŘATA

Bezpečně do školy

  ZDRAVÍ

 Můj dům, moje rodina

  PŘÁTELSTVÍ, RODINA

 Čas, hodiny

  ROČNÍ OBDOBÍ

 HURÁ! PRÁZDNINY!          

Vzdělávací cíl

 *Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
* Osvojení si dovedností potřebných k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
* Vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu
* Rozvoj schopnosti práce s informacemi
* Rozvoj smyslového vnímání
*Vytváření zdravých životních návyků a postojů